PLANMATIG ONDERHOUD

Met name buitenschilderwerk vergt periodiek onderhoud. Op basis van uw wensen en eisen gecombineerd met onze kennis en ervaring stellen wij een goed doordacht en efficiënt meerjaren-onderhoudsplan op. Vaak hebben meerjarenplannen een looptijd van 10 jaar maar het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een andere looptijd af te spreken. Door de effectuering van het opgestelde meerjarenplan blijft uw bezit altijd op het gewenste peil en worden schades zoals het ontstaan van houtrot in de basis voorkomen. Een bijkomend voordeel van een meerjarenplan is dat, indien u dit wenst, de kosten van het onderhoud gespreid voldaan kunnen worden middels maandelijkse termijnen.